VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ| NÁVRH FASÁDY S PŘÍSTAVBOU
Investor: IMT.s.r.o. & UNITES s.r.o.
Cieľ: modernizácia fasády s prepojením nové prístavby
Spolupráca: COarchitects s.r.o.
Návrh: 02/ 2017Realizácia: priebeh roku 2018