KELČ U STARÉHO MĚSTA| NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Investor: Manželé Volfovi
Cieľ: návrh rodinného domu pre mladú rodinu
Spolupráca: COarchitects s.r.o.


Návrh: 04/ 2017
Realizácia: priebeh roku 2018