LEVONICE | NÁVRH INTERIÉRU PRO MOBLINÍ DOMEK
Investor: Manželé Kužílkovi
Cieľ: Interiér pre mladú rodinu
Spolupráca: COarchitects s.r.o.
Návrh: 12/ 2016


Realizácia: priebeh roka 2017