MARTINOV| NÁVRH FASÁDY A STÁNÍ
Investor: Zdeněk Marvan
Cieľ: návrh fasády rodinného domu so stáním pre dvě osobní auta
Návrh: 02/ 2018Realizácia: rok 2018/19