STĚBOŘICE | NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Investor: Peter Polouček a Patrícia Valentová
Cieľ: Bývanie pre mladú rodinu
Návrh: 08/ 2017Realizácia: priebeh roka 2018