MELČ| VILA NA ROZCESTÍ
Investor: Lucie Kristiánová
Cieľ: rekonstrukce opuštěného objektu na rodinný dum v Melči
Návrh: 01/ 2018Realizácia: leto roku 2018